Strona główna | Historia | Patron | Galeria | Droga krzyżowa | Życie parafialne | Festyn | Świetlica | Kolonie | Gazetka | Napisz do nas
 
 

Helena Kowalska czyli św. siostra Faustyna zmarła 76 lat temu. Łodzianie jak co roku zgromadzili się na wspólnej Eucharystii, a po niej przeszli w uroczystej procesji z relikwiami do Archikatedry. W uroczystym odpuście w parafii św. Faustyny - patronki miasta - uczestniczyło wielu Łodzian. We wstępie do Mszy Świętej ks. abp Marek Jędraszewski metropolita Łódzki przybliżył życiorys siostry Faustyny i jej związek z Łodzią.

Mszy Świętej o godzinie 18.00 przewodniczył ksiądz biskup Roman Marcinkowski z Płocka, który w wygłoszonej homilii podkreślał to, co również w swoim Dzienniczku pisała siostra Faustyna- Bóg czeka, aż powierzymy mu wszystkie nasze codzienne sprawy, nasze trudności i kłopoty. Powinniśmy powierzyć mu nasze życie, powołanie i to kim jesteśmy. Powinniśmy pamiętać, że Jezus Chrystus nie odrzuca nikogo, czeka tylko na te słowa- „Jezu Ufam Tobie”.

Wysłuchaj homilii księdza biskupa Romana Marcinkowskiego
FESTYN MIŁOSIERDZIA „SZLAKIEM FAUSTYNY”
„ŚWIĘTA FAUSTYNA , JAN PAWEŁ II –APOSTOŁOWIE MIŁOSIERDZIA”   FESTYN MIŁOSIERDZIA „SZLAKIEM FAUSTYNY”
„ŚWIĘTA FAUSTYNA , JAN PAWEŁ II –APOSTOŁOWIE MIŁOSIERDZIA”

Program Festynu na dzień 26 kwietnia 2014 roku

   Festyn ma uczcić postać św. Faustyny Kowalskiej- Patronki Miasta (jedyne miasto na świecie ma św. Faustynę za patronkę) i przybliżyć jej życiorys mieszańcom miasta Łodzi. W Łodzi w parku Wenecja (dziś) Słowackiego rozpoczęło się apostołowanie młodej jeszcze Heleny Kowalskiej – 90–ta rocznica objawienia (1924r.). Podczas zabawy tanecznej w parku, wydarzyło się coś co na zawsze odmieniło jej życie. Z potrzeby serca i ducha udała się do kościoła św. Stanisława Kostki, i tam podjęła ważną dla siebie i Kościoła decyzję o wstąpieniu do klasztoru. Całe życie św. Faustyny Kowalskiej wypełnione było posłannictwem Miłosierdziu Bożemu.

   Poprzez przemarsz drogą, którą szła św. Faustyna z parku Słowackiego, ulicą Pabianicką, Piotrkowską, aż do dzisiejszej Archikatedry, pragniemy upamiętnić szczególną chwilę jej życia, a także uzmysłowić mieszkańcom, że i oni mogą chodzić drogą świętej. Tą drogę przebył przed 27 laty Honorowy Obywatel Miasta łodzi, dziś już Święty Jan Paweł II. Łódź jest szczególnym miastem na mapie Miłosierdzia Bożego: tutaj bowiem żyła, pracowała i dorastała św. Faustyna, jeszcze wtedy Helenka Kowalska, która dziś została wyróżniona nie tylko przez władzę miasta, ale także Papieża Jana Pawła II. Święta Faustyny jest dziś dla nas Nauczycielką Wiary w Jezusa Chrystusa tak jak Papież Polak, który ustanowił święto Miłosierdzia Bożego. 
Atrakcją Festynu, jest występ zespołów muzycznych, możliwość udziału w zabawie, następnie w krótkiej modlitwie w miejscu gdzie 90 lat temu młoda Helenka Kowalska usłyszała głos cierpiącego Chrystusa co przypomni inscenizacja przygotowana przez aktorów(of), po czym wraz z relikwiami Patronki miasta pójdziemy tą drogą, którą Ś. Faustyna przeszła do katedry. 


FESTYN MIŁOSIERDZIA „SZLAKIEM FAUSTYNY
„ŚWIĘTA FAUSTYNA , JAN PAWEŁ II –APOSTOŁOWIE MIŁOSIERDZIA”
Program Festynu na dzień 26 kwietnia 2014 roku


HARMONOGRAM
Całość Festiwalu została podzielonego na trzy części: 

I. Muzyczna
miejsce: Park Słowackiego w Łodzi

12:00 - Festyn rozpocznie zespół muzyczny ”DUVAL” zabawa
13.00 -występ Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego „Kujon”. 
14:00 -występ zespół muzyczny ”DUVAL” – GDAŃSK

II. Przemarsz ulicami miasta Łodzi do Archikatedry Łódzkiej ok. godz. 15:00 

1. Wyjście z parku od ul. Pabianickiej

2. pierwsze zatrzymanie
stacja tuż przed ulicą Wólczańską – zapowiedź intencji za mieszkańców i władze miasta

3. drugie zatrzymanie 
stacja przed ulicą Sieradzką – zapowiedź intencji za dzieci i młodzież 

4. trzecie zatrzymanie 
stacja przy ul. Czerwonej – zapowiedź intencji- za bezrobotnych, ludzi pracy i pracodawców

5. czwarte zatrzymanie
stacja przed katedrą – zapowiedź intencji- za chorych duchowo i fizycznie

6. przybycie przed katedrę przed godz. 15.45

III. Modlitwa przy pomniku Jana Pawła II przed Archikatedrą

Powitanie uczestników przez Biskupa, zawierzenie mieszkańców miasta Łodzi Bożemu Miłosierdziu i błogosławieństwo. Na sam koniec uroczystości rozdawane są chlebki miłosierdzia. 

Reżyser: + Prof. Jerzy Woźniak, Ks. mgr Wiesław Potakowski
Organizator: Parafia Świętej Faustyny Kowalskiej w Łodzi
Koordynator: Magdalena Ołubek tel. 505-584-247

                                                                                

Z wyrazami szacunku

 

PROBOSZCZ PARAFII  

Ks. mgr Wiesław Potakowski


Parafia św Faustyny w Łodzi przy Placu Niepodległości 1